Slåttvika´s Northern Surprise Lunah

Leonberger siden 1979
Leonberger since 1979

Nord S UCh

Slåttvika´s Northern Surprise Lunah

Født /Død

17.04.2005 - 05.07.2014.

HD

A

AA

A

Eyes

FREE

LPN 1 

N/N

LPN 2

N/N

LEMP

N/N

INTUCH NORDUCH FIUCH ESTUCH LTUCH

A Son O´A Lion 

N SUCh Slåttvika´s

Song O´Penny Lane