Slåttvika´s Melissa

Leonberger siden 1979
Leonberger since 1979

Slåttvika´s Melissa 

Født 11. august 1998

Død  8. august 2006


Melissa var datter til vår Bobo, og er nok den mest spesielle og krevende hunden vi har hatt. Hun var spesiell helt fra valpestadiet, årvåken og oppvakt for alt som skjedde rundt henne. En noe usikker jente som likte seg best hjemme, i kjente omgivelser og blant venner. Hennes usikkerhet gjorde også at vi valgte å ikke bruke henne i avl. Men hun har vært en fantastisk stemor for de valpekullene som har vært her i hennes tid.

Melissa var full av energi og på tur minnet hun mest om en jakthund med sitt tempo og utholdenhet. Hun var en hund som fant løsninger på det meste og som likte å leke og "erte" våre sønner. Hun ødela alt hun fant da hun var liten, bortsett fra en tiger som hun fikk av vår yngste sønn. Tigeren, som var like stor som henne selv, ble hennes helt private venn som hun hadde med seg hele livet. Der fant hun trøst og der fant hun ro når hun trengte det, så Melissa og Tigern ble et begrep for alle som ble kjent med henne. At hun kunne være krevende på sitt vis gjorde nok bare at vi ble ennå nærmere knyttet til henne. Melissa ble 9 år gammel.


Melissa was the daughter of our Bobo, and is probably the most special and demanding dog we've had. She was special already as a puppy, attentive and alert to everything happening around her. A somewhat insecure girl who preferred to stay at home, in familiar surroundings and among friends. Her insecurity also made us decide not to use her in breeding. But she has been an amazing stepmother to the litters we've had here during her time. Melissa was energetic, and on hikes she acted more like a hound, with her speed and endurance. She would find a solution to most things, and she loved playing with and "teasing" our sons. When she was little she would destroy everything, except a tiger she got from our youngest son. The tiger, which was as big as she was, became her own private friend trough her whole life. It gave her comfort and calmness when she needed it, in such a way Melissa and The tiger became the trademark for everyone who knew her. The fact that she could be quite demanding probably just made us more attached to her. Melissa got to be 9 years old. 


HD

A

AA

A