N SUch Slåttvika´s Bobo Bear

Leonberger siden 1979
Leonberger since 1979

N SUch Slåttvika´s Bobo Bear

Født - Born 9 . Juli 1993

Død -Dead 1. juli 2001


Bobo
Bobo ble født i Xindy's første kull, og ble en hund som kom til å bety mye for veldig mange mennesker. Han var en meget stolt gutt som hadde en enorm utstråling og ro med seg. Alltid vennlig og overbærende både mot folk og dyr, og med et meget velutviklet språk. Foruten å være en trofast turkamerat og familiehund var han også med på lydighet, utstilling og lavinetjeneste. Mange ganger tenkte vi nok at en så fantastisk hund får man nok bare oppleve å eie en gang i livet, men alle har jo sine kvaliteter.  Han fikk bli far til 6 kull, og døde 9 år gammel.


Bobo
Bobo was from Xindy's first litter, and he came to mean a lot to many people. He was a very proud boy with a great emanation and calmness about him. Always friendly and overbearing with both people and animals,and with a very well-developed language. Besides being a faithful hiking-companion and a family-dog he also did obedience, dog shows and 'search and rescue'. We often thought to our selves that such an amazing dog would only come around once in a lifetime, but everyone does have their own qualities. He got to father six litters, and died at the age of 9 years. 

HD

A

AA

A

Eyes

Free

S N UCh

Vita Rubus Frutikosus

N S Uch

Mälarlejonet Xindy